Vettig samarbetsform men ingen ersättning för ökade försvarsanslag, ekuriren

Det finns många goda skäl för samarbetet med Storbritannien och andra om resurser för en snabbinsatsstyrka…

Det går inte att med nya samarbeten ersätta förband eller militärteknik som inte finns eller som saknar tillräckligt med övning, ammunition eller transportkapacitet. I Sverige och flera andra länder är försvarsanslagen fortfarande på en nivå som hörde ihop med de långt mindre spända förhållandena i Europa för 15-20 år sedan. Snabbinsatsstyrkor är trovärdiga bara om de ingår i en militär styrka som är välutrustad, bemannad och tränad.

Samarbetet möjliggör att man får mer styrka för samma pengar. Men faktum kvarstår att de svenska försvarsanslagen enligt gällande fempartiuppgörelse mellan S och M – samt C, KD och MP – inte kommer att räcka. Att rätta till detta kommer att kräva mer skattepengar. Det ändras inte heller av ett samarbete med Storbritannien och Finland. Läs ledaren