Verdens uroligheder prægede udenrigsdebatten i Nordisk Råd, norden.org

Onsdagens udenrigs- og forsvarspolitiske debat på Nordisk Råds session i København var stærkt præget af urolighederne i verden…

Timo Soini fra Finland, som præsenterede den udenrigspolitiske redegørelse, fremhævede Ruslands rolle i den stadig mere spændte sikkerhedspolitiske situation i Østersøen og sagde at den interne udvikling i Rusland desværre går i en udemokratisk retning.

– Rusland bør dog ikke isoleres, men vi bør opretholde dialogen omkring vigtige globale spørgsmål. Derfor sætter vi pris på at Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram i Nordvestrusland fortsætter, sagde Timo Soini.

Nordisk Ministerråd besluttede tidligere i år at fortsætte sine samarbejdsprogrammer med Nordvestrusland. Ministerrådets russiske kontorer er blevet klassificeret som udenlandske agenter af Rusland, men samarbejdet fortsætter på en række områder…

Under debatten udtrykte de nordiske udenrigsministre og parlamentarikere stor tilfredshed med Sveriges plads i FN’s sikkerhedsråd. Sveriges udenrigsminister, Margot Wallström, lovede at Sverige vil arbejde for kvinder, fred og sikkerhed, og hun understregede også den nordiske dimension. Hun takkede desuden for den nordiske støtte under det svenske kandidatur.Läs artikel