Verdens atommakter ruster opp, tu.no

FN-traktaten som forbyr utvikling, produksjon, testing, anskaffelse og bruk av atomvåpen, trådte i kraft i januar i fjor og er nå ratifisert av 60 land. 29 land har undertegnet, men ennå ikke ratifisert traktaten, og ytterligere 49 land stemte for da den ble behandlet i FN.

Verdens ni atommakter – USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea – stemte imot, det samme gjorde Norge og de øvrige medlemslandene i Nato, som siden 1954 har åpnet for bruk av atomvåpen. […]

Langt større bekymring er knyttet til taktiske atomvåpen, som har mindre stridshoder og kortere rekkevidde, og som enkelte militærstrateger derfor leker med tanken om å bruke. Flere land, med USA i spissen, satser derfor stort på å utvikle slike taktiske atomvåpen, noe som bekymrer tilhengerne av atomvåpenforbud. Läs artikel