Vem styr Försvarsmakten? Per Blomquist, sla.se

I SLA (16/10) under signaturen ”Vapenmakt – nej tack” heter det insiktsfullt att ”Nato tycks för EU och Sveriges makthavare vara ’Guds sändebud’ som borde kontrollera och styra Europa och hela världen”. Ja, visst framstår det så. Sverige bör snarast återta sitt oberoende efter stor oreda.

”Varför reagerar inte vanliga medborgare?” frågar signaturen och fortsätter: ”Makthavares krigiska propaganda” gör att vanliga medborgare ”programmeras till att bli något de inte är”. Detta låter märkligt. Men det är fakta.

Till en del kommer svaret i två kommande böcker. 2/11 släpps Mattias Göranssons bok Björnen kommer. Om ryssrädsla, mönsterseende och militära misstag. Och förhoppningsvis före jul kommer före detta generallöjtnanten Carl Björemans bok som bland annat visar att svensk försvarsplanering gick ut på att öst skulle anfalla över Östersjön mot Sveriges ostkust, trots att både öst och östs huvudantagonist USA/Nato befann sig väster om Sverige. Hur kunde det bli så tokigt? Politikerna och försvarsindustrin tog över ÖB:s roll och ÖB … Om det får ni läsa. Läs artikel