Veckans citat

”COVID-19 har tatt livet av millioner av mennesker rundt om i verden. Mens pandemien pågår kan det være lett å overse at EU og Kina fullførte sine forhandlinger om en omfattende investeringsavtale (CAI) i slutten av 2020. Etter syv år med forhandlinger kom CAI i mål, kun noen uker før Biden ble innsatt som president. Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan kom med en innstendig bønn om at de skulle vente til den nye administrasjonen var på plass – men ble avvist av europeiske ledere.

Ved å presse på, svekket EU åpenlyst Biden-administrasjonens viktigste utenrikspolitiske prioritering: å engasjere seg på nytt med USAs allierte og håndtere Kina-utfordringen i fellesskap. EU skuslet dermed bort deler av tilliten til den nye amerikanske administrasjonen (så vel som tilliten til Japan, India og Australia) og oppmuntret dermed Kina til å fortsette sin hersk-og-splitt-taktikk overfor den demokratiske verdenen. Dette signalet burde sende frysninger nedover ryggen på amerikanske politikere og byråkrater.”

Agenda Magasin 6 februari