Veckans citat

Norge i 2016 har gjort seg helt avhengig av at andre land vil ofre sine unge i krise og krig for oss. Et rikt land som ikke holder orden i eget hus og trenger år for å rette opp fundamentale svakheter. Vi er også blant landene som satser på at de øvrige 27 NATO-land stiller opp her hos oss uten at vi holder oss med kapasitet til å stille opp for dem samtidig i tillegg. Denne innstilling deler vi for øvrig dessverre med mange av de øvrige små og mellomstore NATO-land.
Er det fornuftig å bli enda mer avhengig av andre? Et NATO som i økende grad fremstår som en politisk møteplass med begrenset militær relevans, et USA som vender blikket østover og er i ferd med å bli mindre forutsigbart, eller et Europa som i stadig mindre grad er i stand til å dra lasset. Alle med egne prioriteringer og interesser fremfor våre.

Robert Mood, pensionerad genrallöjtnant, i Aftenposten 22 augusti 2016