Veckans citat

Joensuus arbetarförening, en lokalavdelning inom Finlands socialdemokratiska parti, har diskuterat partiets agerande inför det förestående presidentvalet och enats om följande linje, enligt en artikel i den svenskspråkiga partitidningen Arbetarbladet (14/6):

”Socialdemokraterna bör i presidentvalet understryka behovet av att trygga och förstärka den nuvarande grundlinjen i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, som det rått stort samförstånd om mellan president Niinistö och SDP. Det innebär framför allt en fortsatt militär alliansfrihet, ett fördjupat bilateralt försvarssamarbete med Sverige, en aktiv stabilitetspolitik i Östersjöområdet, ett aktivt vidareutvecklande av EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, och en öppen dialog med alla viktiga parter, inklusive med Ryssland.”