Veckans citat

”Jeg ser ingen grunn til at Norge og Nato skulle la seg trekke inn i en militær konflikt på andre siden av jordkloden. Vestens politikk overfor Kina må være en blanding av rivalisering, konkurranse og samarbeid. Den siste komponenten – samarbeid – er blant annet avgjørende for at vi skal løse klimakrisen. Evnen til samarbeid vil avhenge av at rivaliseringen holdes under kontroll.

Nato er ikke en global politimann. Det er et transatlantisk fellesskap. Den må alltid være under utvikling. Men når Nato har forsøkt å strekke seg vidt og bredt, har det oftest gått galt.

Det bør alliansen lære av.”

Kai Eide. tidligere Nato-ambassadør , NRK 13 juni