Väst borde ha reagerat när Putin visade tecken på desperation, hbl.fi

Geo Stenius, Emsalö
[…] Med tanke på att ingen utvidgning av Nato sker utan USA:s uttalade godkännande har man svårt att se att det var annat än en undanmanöver. Snarare förleds man att tro att USA inte ansåg sig ha något intresse av att tillmötesgå Putin i frågor som gällde USA:s geopolitiska strävanden.
Efter detta förefaller Putin att ha tappat fattningen. Hans ganska sanslösa krav i december 2021 om ett totalstopp för Nato att ta in nya medlemmar tyder på detta. Det var också ett tecken på desperation som väst borde ha reagerat på. Allt tyder på dålig diplomati i den här situationen.
Det troliga är att Putin nu tog till ett slags överspänd och vanvettig plan B, som gick ut på att Ryssland skulle ta över makten i Ukraina, tillsätta en marionettregering och sålunda få frågan om Nato-utvidgning lagd på is. Att det gick käpprätt åt helvete vet vi alla och följderna är milt sagt avskyvärda.
Ukraina befinner sig nu efter ett och ett halvt år av krig på sätt och vis i samma situation som Finland 1944. En seger är inte i sikte och fred kan nås enbart på orättvisa villkor. Men det är ofta så med krig. Fred måste slutas för att förhindra ännu större förstörelse både mänskligt och materiellt. Läs artikel