Vart syftar en övning med Patriotmissiler? Lars-Gunnar Liljestrand

Generallöjtnant Ben Hodges, befälhavare för USA:s arméstyrkor i Europa, har förklarat att han gärna skulle vilja öva på att flytta amerikansk materiel från amerikanska baser i Europa till Sverige och nämnt luftvärnssystemet Patriot för placering på svenskt territorium. Hodges anser att det skulle sända en tydlig signal till Ryssland om att Nato höjt beredskapen i Östersjöregionen.

Moderaternas ledande försvarspolitiker Hans Wallmark välkomnar att USA vill öva med luftvärnssystemet Patriot i Sverige. Nu kräver han besked av försvarsministern i frågan.

Däremot vill moderaterna inte direkt binda sig för att Sverige skall anskaffa Patriotmissiler, något som Liberalernas partiledare Jan Björklund redan 2013 förespråkade.

I nuläget finns inget svar från försvarsminister Peter Hultqvist på Wallmarks fråga. Men vid en presskonferens i Helsingfors den 8 mars  i samband med ett möte med Finlands försvarsminister Jussi Niinistö sade Hultqvist apropå uppgifterna om att Hodges önskat få transportera Patriot-missiler till svenskt territorium: ”Vi bedriver övningsverksamhet med många länder, däribland USA. Den här enskilda övningen som man föreslår och som vi inte har något ställningstagande till har jag ingen anledning att kommentera.”

Finske försvarsministern kommenterade: ”Det är Sveriges sak att fatta beslut om eventuell medverkan. Finland har inte fått något sådant här erbjudande.”

I sin fråga till Peter Hultqvist om Patriot-missilerna talar Hans Wallmark om både Nato och USA, vilket gör det oklart vem det egentligen handlar om i ett tänkt samarbete. Andra frågor är:

– Vad är det då som ska övas, när Sverige inte har detta luftvärnssystem och inte heller har uttalat att man skall anskaffa det?

– Ska vi öva ett system vi inte har och inte avser att köpa?

Tydligen ska vi öva på att ta emot amerikansk materiel från amerikanska baser i Europa. Så länge vi inte är med i Nato, är detta en ytterst, ytterst farlig politik. Att driva medlemskapsfrågan på det sättet är ansvarslöst.