”Vårt samarbete höjer tröskeln för militära incidenter i närområdet”, regeringen.se

Peter Hultqvist, försvarsminister Sverige Antti Kaikkonen, försvarsminister Finland

Vi är starkare tillsammans. Sverige och Finland fortsätter att fördjupa försvarssamarbetet bortom fredstid. Bilateral operationsplanering och koordinerade gemensamma åtgärder i kris och krig är resultatet av våra gemensamma ansträngningar.

Det bilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland har en särställning inom ramen för våra länders säkerhets- och försvarspolitik. Säkerhetsläget i norra Europa och i Östersjöregionen har försämrats över tid. Detta innebär att bi- och multilaterala samarbeten måste stärkas.

Den 27 november genomförde vi en scenariobaserad övning på ministernivå, en så kallad Table Top Exercise. Övningen baserades på ett fiktivt scenario med en konflikt i Östersjöregionen. Syftet var att öva det politiska beslutsfattandet i händelse av en konflikt. Vi kunde förbättra vår förståelse för de möjligheter, modaliteter och utmaningar som är förenade med gemensamma militära operationer. […]

En viktig del är bilaterala arrangemang för värdlandsstöd vilket är centralt för att kunna genomföra koordinerade och gemensamma operationer på antingen svenskt eller finskt territorium. För närvarande diskuterar vi vilken typ av avtal som krävs. […]

Vårt givande samarbete sträcker sig bortom säkerheten i vårt omedelbara närområde. Vi kommer återigen undersöka hur vi kan förbättra samordningen av deltagande i internationella krishanteringsoperationer. Läs artikel

Publicerad även på Svenska Dagbladets fristående gästblogg Säkerhetsrådet 14 december 2019.