”Vårt Natomotstånd står fast”, arbetarbladet.fi

– Socialdemokraterna har varit ledande i både Finland och Sverige då det gäller samtal och samarbete också kring säkerhetspolitiken – och det som skulle krävas idag och vore bättre för alla är att också de andra partierna utvecklade liknande kontakter mellan våra länder, slog riksdagsledamot Erkki Tuomioja och hans svenska kollega Kenneth G Forslund fast på torsdag, efter att de socialdemokratiska medlemmarna i den finländska och den svenska riksdagens utrikesutskott hållit möte i Helsingfors…

På onsdagen gavs beskedet att den svenska regeringens beslut att militärtrupper i fortsättningen ska finnas permanent på Gotland verkställs i förtid. I den svenska debatten är det en och annan som sett detta både som en ”onödig upprustning” – och ett Natonärmande. Men Kenneth G Forslund säger att det här varken är något nytt, sensationellt – eller misstänkt.

Erkki Tuomioja konstaterade att han enbart ser åtgärden som en markering som han, som finländare naturligtvis inte har något att anmärka på.

– Det förändrar ingenting militärt. Det är en del i att Sverige försvarar sitt territorium. Gotland är inte en avmilitariserad zon, som vårt Åland, sade han. Läs artikel