Vart är vi på väg? smp.se

Björn Lindberg, Åseda

Under coronaåret har det givits tid och att fundera över hur vi har det i vårt fina land och tyvärr så påminns man allt oftare om med vilken flathet allvarliga tillstånd hanteras. […]

Utan politiska ambitioner eller kvalifikationer har jag några förslag till förändringar som jag tror kan göra skillnad inom sina områden och som ganska snart frigör pengar i statsbudgeten.

Allmän värnplikt för samtliga medborgare, där man efter grundutbildning delar upp utbildningen i tre, fyra grenar, försvar, samhällsskydd, beredskap och vård. Efter grundutbildning gör de tre senare sin utbildning delvis civilt hos företag och myndigheter och kan också bidra med samhällsnytta. Samma regler som i lumpen.

Finansieras av Försvaret, AF, skolan, sjukvården och MSB. Skapar sysselsättning och ger arbetslivserfarenhet. Läs  insändare