Varsel om opprustning, nupi.no

USAs nye missilforsvarsplaner viser en endret politikk overfor Russland og Kina. Der er urovekkende, skriver NUPI-forsker Henrik Hiim.

Med store deler av den sikkerhetspolitiske eliten til stede, la USAs president Donald Trump for to uker siden fram landets nye missilforsvarsplaner.

Selv om enkelte kontroversielle forslag var utelatt – som utplassering av avskjæringsvåpen i verdensrommet – lovet Trump en offensiv satsing på missilforsvar. USAs missilforsvarsplaner vil skape uro i både Russland og Kina. Begge landene vil høyst sannsynlig satse sterkere på å utvikle motmidler, noe som i verste fall kan lede til et teknologisk våpenkappløp. Kina, som har langt færre kjernevåpen enn Russland og USA, kan også svare med betydelig kjernefysisk opprustning. Läs artikel