Värnplikt diskuteras i Tyskland, sverigesradio.se

Enligt en färsk opinionsundersökning vill 55,6 procent av tyskarna ha tillbaka värnplikten.

– Utgångspunkten är att säkerhetsläget har förändrats sedan 2011, då värnplikten pausades. Därför behövs en plikt igen. Hur den sedan utformas är vad vi nu bör diskutera, säger kristdemokraten Patrik Sensberg.[…]

Bland gräsrötterna finns ett starkt önskemål om att återgå till värnplikten, något som en färsk opinionsundersökning bekräftar, 55,6 procent av tyskarna vill ha tillbaka värnplikten. […]

Förslaget går ut på att man eventuellt, enligt svensk modell, ger försvaret en möjlighet att genom mönstring välja ut lämpliga kandidater till regelrätt militärtjänst. För att det inte ska bli orättvist skulle resten av årskullen sedan uppfylla sin tjänsteplikt i vård och omsorg och därmed lösa personalproblem som finns där. Kritikerna menar att det upplägget inte är möjligt, eftersom den tyska grundlagen förbjuder tvångsarbete, med ett undantag och det är just militärtjänstgöring.

Försvaret vill inte ha tillbaka en värnpliktsarmé. Man har precis avvecklat den utbildningsorganisation som behövs för en sådan och man är orolig att en återuppbyggnad skulle sluka alla pengar som nu är tänkta till mycket nödvändiga investeringar i materiel. Läs artikel