Varför ska Sverige sätta sig i Natos knä? Jan G Andersson i Östra Småland

Den 25 maj ska Sveriges riksdag rösta om att regeringens förslag till ett värdlandsavtal med Nato, vilket det sent omsider blivit debatt om i Socialdemokraternas partitidskrift Aktuellt i politiken (AiP).

Det är förra statsrådet Pierre Schori som ställt sig i spetsen för några äldre partivänner som ser faror med avtalet. Men AiP når inte utanför den trängre partikretsen och den 90-procentigt dominerande borgarpressen har inget att invända mot avtalet.

Man har dock kunnat notera att några oroliga kvinnoklubbister reagerat och den ständigt roterande partiveteranen Thage G. Peterson, 82, på sina resor runt i landet höjt ett varningens finger. Det som oroar många är att kärnvapen inte är förbjudet i avtalet att bära in i Sverige. Läs artikel