Varför digga Mannerheim? Jacob Söderman i Arbetarbladet (Finland)

Utgivarna: ”Närmare samarbete i Norden och solidariskt agerande med de baltiska länderna bidrar till att stärka säkerheten i vår region och höjer tröskeln för att militära incidenter ska inträffa. Genom att tillsammans agera bestämt, förutsägbart och konsekvent kan vi bidra till fred och säkerhet i vår del av världen. Samtidigt stärker vi sammanhållningen i EU och Nato samt bidrar till att upprätthålla den transatlantiska länken.”

Så lyder en central passage i en debattartikel som de fem nordiska försvarsministrarna lät publicera i flera tidningar den 10 april i år. Detta var strax före det finska riksdagsvalet, och Finlands försvarsminister hetta då ännu Carl Haglund, dess statsminister Alexander Stubb. Artikeln kunde tolkas som en linjeändring – de alliansfria länder, Finland och Sverige, skulle alltså gå in för att stärka sammanhållningen i Nato, som de inte tillhör – och i Finland blev det åtskilligt rabalder för att Haglund inte hade informerat sin statschef, som leder landets utrikespolitik, sin regering (kallad statsrådet) och inte heller riksdagens utrikesutskott, vars ordförande Timo Soini strax därpå skulle bli sitt lands utrikesminister. Dåvarande utrikesministern Erkki Tuomioja uttryckte sig lätt avståndstagande, och President Sauli Niinistö var förgrymmad.

Jacob Söderman skrev en längre kommentar till denna inrikespolitiska palaver i de finska socialdemokraternas svenskspråkiga organ Arbetarbladet kort efter publiceringen av ministrarnas debattartikel, när den gamla regeringen ännu sjöng på sista versen. Söderman är ett respekterat namn i finsk rikspolitik, som före detta socialdemokratisk riksdagsman, tidigare regeringsmedlem, bland annat som justitieminister, vidare som sitt lands justitieombudsman och som den förste ”europeiske ombudsmannen” (1995–2003). Han har även varit landshövding i Nylands län.

Vi återger här Södermans kommentar, trots att den nu har några månader på nacken.