Våreld 19, forsvarsmakten.se

Övning Våreld 19 genomförs 13 till 23 maj. Under Våreld samlas en stor del av arméns förband för att öva nationellt försvar. Övningen bidrar till att utveckla arméns förmåga i fält.

Övningen inleds med en stridsträningsövning där elever från officersutbildningen truppför våra krigsförband, vi övar framtidens chefer.

Förbanden som ingår i övningen har olika funktioner och förmågor som exempelvis pansarbataljoner, logistikförband, ledning- och sambandsförband, säkförband, ingenjörförband samt jägare.

Under övningens andra skede tränar vi våra förband att ta sig an en motståndare genom att öva anfall, försvar och fördröjningstrid gemensamt, som system av system. Läs pressmeddelande