Vår livline til USA og Nato kan bli en galgeløkke, dagbladet.no

Geir Hem, styremedlem i Stopp NATO

Vi må gjenoppbygge Norges nasjonale forsvarsevne for å sikre vår selvstendighet.[…]

Dersom stormaktene tyr til militær makt innenfor egne innflytelsessfærer vil småstater være utsatt. I så fall vil krav om norske innrømmelser fra stormakter kunne bli langt større enn de vi møter i dag. Dette er en direkte trussel mot vår frihet. Derfor må vi gjøre Norge mer uavhengig av NATO/USA. […]

Flere har vist til at norsk nasjonal forsvarsevne er svekket ved at store deler av eget militærvesen er nedlagt, og at nesten alle kortene er lagt i hendene på USA/NATO, og investeringer for utenlandsoppdrag.

Kravet er opplagt: Vi må gjenoppbygge Norges nasjonale forsvarsevne for å sikre vår selvstendighet. Vi må kutte galgeløkka og USA/NATO-avhengigheten. Läs artikel