Vapenhandeln fortsätter växa – hälften av vapnen USA exporterar går till Mellanöstern, svenska.yle.fi

Den internationella vapenhandeln har vuxit stadigt under de senaste fem åren, uppger Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI.

Vapen fortsätter flöda in i Mellanöstern och Asien medan USA är den ledande vapenexportören. De största vapenexportörerna är USA, Ryssland, Frankrike, Tyskland och Kina. Tillsammans stod de för 74 procent av världens export under perioden 2013-2017.

Ensamt står USA för 34 procent av den totala vapenexporten. Exporten till länder i Mellanöstern stod för 49 procent av den totala amerikanska exporten under åren 2013-2017. Under perioden 2013-2017 nådde de amerikanska vapenleveranserna sin högsta nivå sedan slutet av 1990-talet […]

– USA och europeiska länder är ändå de största exportörerna av vapen till regionen och levererade 98 procent av alla vapen som importerades av Saudiarabien. Läs artikel