Vanliga frågor om Aurora 17, forsvarsmakten.se

Vad är så speciellt med övningen?

Aurora 17 bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 kvinnor och män, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. För att även stärka den svenska totalförsvarsförmågan deltar ett flertal myndigheter. Dessutom är Aurora 17 den första försvarsmaktsövningen och den största nationella övningen på mer än 20 år.

Varför ska övningen genomföras nu?

Riksdagen har tydligt aviserat att försvaret av Sverige ska stärkas. Ett syfte med Aurora 17 är att samöva stridskrafterna för att öka den gemensamma förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Samtidigt är övningen också en viktig signal till vår omgivning att vi är beredda att försvara Sverige. Scenariot för Aurora 17 är ett överraskande angrepp mot Sverige – är ett angrepp mot Sverige sannolikt? Ett angrepp mot Sverige bedöms i dagsläget inte som sannolikt men kan givetvis aldrig uteslutas. Scenariot för övningen är valt med anledning av riksdagens nya inriktning av försvaret – att i första hand kunna möte ett väpnat angrepp mot Sverige. Syfte med Aurora 17 är därför att samträna stridskrafterna och öka Försvarsmaktens samlade förmåga att möte ett angrepp mot Sverige.

Värdlandsstöd ska övas – vad betyder det?

Eftersom Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd måste detta också övas. Detta kan innebära att Försvarsmakten tar emot militära förband från andra nationer och stödjer dessa med exempelvis skydd, bevakning och logistik och det är sådant som kommer att övas med de internationella förbanden under Aurora 17.

Läs infomationen