Välkommet regeringsförslag om försvarsgrensstaber, forsvarsmakten.se

Försvarsmakten genomför en rad åtgärder för att stärka Sveriges försvar. En viktig förutsättning är att öka robustheten för ledningsorganisationen.
– Genom att sprida försvarsgrensstaberna geografiskt stärks vår förmåga att möta ett väpnat angrepp jämfört med att ha ledningen samlad under samma tak, säger Jonas Haggren.

Inrättandet av staberna innebär att ledningsuppgifter förs närmare förbanden. Staberna ska samordna förbandsproduktion, beredskap och operationer inom sina respektive försvarsgrenar. I det ligger även ett ansvar över materielens status och logistikresurser. Läs pressmeddelande