Väl godkänt för nya värnpliktiga, Sveriges Radio

I oktober i fjol återupptogs mönstringen i Sverige. Hittills har det gått mycket bra enligt Rekryteringsmyndigheten och förhoppningen är nu att bristen på personal i försvaret nu kommer att minska.

Totalt behövs 4 000 soldater, och det målet räknar man med att nå, eftersom det utöver de värnpliktiga födda 1999 också finns äldre som frivilligt söker till försvaret. Bengt Forssten tror att läget i omvärlden kan vara en förklaring till det stora antalet motiverade och kvalificerade bland de värnpliktiga som kallats

– Jag tror att många av ungdomarna i dag vill göra sin samhällsplikt.

Är ni överraskade av den kvalitén på de som söker?

– Lite faktiskt, de är betydligt bättre än de frivilliga men vi anade att det skulle vara så. De här 19-åringarna som kommer är fantastiska ungdomar, säger Bengt Forssten. Läs artikel