Vaktombyte vid kasernerna, puolustusvoimat.fi

Torsdagen den 18 juni övergår från Försvarsmakten och gränsbevakningen till reserven omkring 9 000 värnpliktiga och kvinnor som har utfört frivillig militärtjänst. De som hemförlovas har påbörjat sin tjänstgöring antingen i januari 2020 eller juli 2019 och har avtjänat 165 eller 347 dagar. […]

Omkring 12 000 nya rekryter kommer att påbörja sin tjänst måndagen den 6 juli 2020. Inom armén inleder omkring 9 200 rekryter, resten fördelas mellan Marinens, Flygvapnets och Gränsbevakningens truppförband. Det största antalet rekryter tas emot av arméns stora enheter: Kajanalands brigad, Karelska brigaden och Björneborgs brigad.

Med nya rekryter kommer de första sex veckorna i tjänst att utföras på ett anpassat sätt. Som regel är beväringarna och personal är indelade i tre avdelningar så snart tjänsten har påbörjats. Den första veckan av rekrytperioden kommer att vara en tjänst för alla, varefter vi kommer att gå vidare till truppförbandsspecifika utbildningsrotationer. Det finns skillnader i utbildnings- och permissionsperioderna mellan truppförbanden. I början av tjänsten kan tjänstgörings- och permissionssperioderna variera mellan truppförbanden. Läs artikel