Vad vet du om värdlandsavtalet? Videoupptagning från debattmöte i Uppsala 7 mars

Den 7 mars 2016 arrangerade Aktionsgruppen Nej till NATO i Uppsala Öppen debatt mellan Maj Britt Theorin (S), Lars-Gunnar Liljestrand (FiB-jurist, folkrättsexpert och skribent), Mike Winnerstig (militärexpert) och Maria Weimer (försvarspolitiker, Liberalerna) om värdlandsavtalet.  Debattledare: Stig-Björn Ljunggren.

Inspelningen av debatten är uppdelat i tre delar: 1. Inledningar (26 min), 2. Replikskiftet (28 min) och 3. Publikfrågor och slutord från debattörerna (28 min). Inspelningen är gjord av Franz Smidek.