Vad är egentligen försvarets uppgift? nyhetsbyran.org

Christopher Jarnvall

En gång i tiden hade vi ett starkt territorialförsvar. Vi hade en stark armé, en stor flotta och ett omfattande flygvapen. Vi – alla vapenföra män och från mitten av 1980-talet även frivilliga kvinnor – hade en uppgift: Vi skulle försvara alla delar av vårt land och de människor som bodde där. […]

Vi vet alla i grund och botten: Poängen med försvaret är framför allt att försvara Sverige. Inte att försvara alla preferenser människor i Sverige kan tänkas ha. Men däremot att försvara deras rätt att ha dem.

Därför bör man i första hand visa vad försvaret skall göra, inte lyfta fram olika typer av människor som kan tänkas platsa i försvaret. Det blir helt enkelt fel infallsvinkel. Fel fokus. Numera, speciellt då värnplikten återinförs, får vi förutsätta att alla typer av människor accepteras, har en roll i försvaret och har samma mål för ögonen. Så var det tidigare. Så bör det vara idag.

Försvarsmakten gör klokt i att byta PR-byrå och reklammakare. Läs artikel