V: Att bibehålla alliansfriheten är det tryggaste för Sverige, smp.se

Robert Armblad, suppleant Vänsterpartiets partistyrelse Kristian Rappner, ordförande Vänsterpartiet Växjö

[…] När det gäller försvaret så menar vi i vänstern att nedskärningarna och omstruktureringen har varit ett misstag. Likaså avskaffande av värnplikten som Alliansregeringen drev igenom. Politiska felbeslut som har stora konsekvenser för vår trygghet. Nu försöker högern tvinga igenom ännu ett ogenomtänkt och ödesdigert förslag – de vill avskaffa alliansfriheten som tjänat Sverige väl under mycket lång tid och i stället rusa in i kärnvapenalliansen Nato.

Ett medlemskap i Nato skulle innebära att vi i Sverige lovar att bistå andra länder militärt och dras in i oönskade konflikter. Därmed skulle vår långa historia som alliansfritt och självbeslutande land försvinna. Som det ser ut nu så kan det säkerhetspolitiska läget ändras snabbt och då är det tryggaste att bibehålla vår nationella handlingsfrihet. Läs artikel