Folke Schimanski Europas neutrala stater – länderna som nobbar Nato, hd.se

Efter det ryska angreppet på Ukraina har våra ledande politiker och medier förfärligt brått när det gäller inträde i Nato. Vi verkar stå inför fullbordat faktum. Hur ser då de andra neutrala staterna i Europa på Sveriges och Finlands planer?

Av EU:s medlemsstater är Österrike, Irland och Malta neutrala. Det neutrala Schweiz är inte medlem i EU men i FN. Schweiz neutralitet stadfästes under Wienkongressen 1815. Schweiz har stått modell för Österrike, som efter tio år av ockupation förpliktade sig att iaktta permanent neutralitet 1955.

Österrike har neutraliteten inskriven i grundlagen, till skillnad från Sverige där vi numera talar om en ”alliansfrihet” som vilar på en historisk praxis.

Irlands neutralitet härrör från andra världskriget och betingas av den olösta Nordirlandfrågan. Irland är liksom Österrike och Sverige medlemmar i Partnerskap för fred och deltar i fredsbevarande operationer.

Sveriges och Finlands planer att ge upp sin neutralitet debatteras livligt i övriga neutrala länder. I Österrike höjs en del röster inom det regerande konservativa ÖVP för att gå med i Nato. Det liberala Neo är liksom de svenska liberalerna klart för Nato, medan det socialdemokratiska SPÖ nyligen bekräftat att det är en deciderad anhängare av den författningsbaserade neutraliteten. Samma sak gäller för det högerpopulistiska FPÖ – de vimsar inte som Sverigedemokraterna. Den konservative förbundskanslern Karl Nehammer bekräftade i mars att Österrike står fast vid sin traditionella linje. Han har stöd av två tredjedelar av österrikarna, som enligt Dagens Nyheter (13/4) ser Nato som en amerikansk och inte europeisk försvarsunion.

I Österrike och Schweiz betonas att neutralitet i rättslig mening ingalunda betyder neutralitet i moralisk. I frågan om Ukraina har de tagit tydlig ställning mot den ryska aggressionen och tar del i sanktionerna gentemot Ryssland. Karl Nehammer har rest till Moskva som medlare i Ukrainakriget men samtidigt kritiserat Putins krig. Österrike vill spela rollen som ”dialogmakt”, en tradition som omhuldats sedan 1955.

Flera FN-organ är stationerade i Wien, liksom en konferens i den Nobelprishyllade anti-kärnvapenkoalitionen Ican:s regi. Läs artikel