Uttalande med anledning av säkerhetsrådsresolution om situationen i Gambia, regeringen.se

…Som ordförande i FN:s säkerhetsråd har Sverige aktivt verkat för att det gambiska folkets vilja och resultatet från presidentvalet 1 december 2016 ska respekteras.

Vi välkomnar den resolution som säkerhetsrådet enhälligt antog ikväll. Den uttrycker otvetydigt stöd för president Adama Barrow och de ansträngningar som görs för att få till stånd en fredlig maktövergång.

Vi noterar uppgifterna om att ECOWAS, den regionala organisationen för Västafrikas stater, ska ha inlett en militär insats i Gambia till stöd för Barrow. Regeringen understryker vikten av att eventuell våldsanvändning måste ske i enlighet med folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Läs pressmeddelande