Uttalande av utrikesministern med anledning av att Iran diskuterades i FN:s säkerhetsråd, regeringen.se

Idag har säkerhetsrådet diskuterat den senaste utvecklingen i Iran. I sitt anförande fördömde Sverige oproportionerliga våldsanvändningen. Det är djupt beklagligt att minst 20 personer mist livet, inklusive ett barn.

De senaste dagarna har Sverige fört intensiva diskussioner med säkerhetsrådets medlemmar samt med EU om hur Iranfrågan bäst ska hanteras. Särskilt viktigt har det varit att ha samma linje inom EU vad det gäller Iran.

För Sverige har det hela tiden varit viktigt att ha alla alternativ på bordet. Vårt resonemang har handlat om att göra det som bäst gynnar de goda krafterna i Iran och som ger bäst resultat.

Sverige var bland de första länderna att kommentera och kritisera våldet mot demonstranterna i Iran och inskränkningarna av internet. Iran är i behov av reformer. Yttrandefriheten och rätten till att delta i fredliga sammankomster är mycket viktiga mänskliga rättigheter i ett demokratiskt och fredligt samhälle och en förutsättning för demokratisk utveckling. Vi kommer att fortsätta visa att vi ser och hör människors längtan efter såväl ökad frihet som bättre levnadsstandard i Iran. Läs uttalendet