Uttalande av utrikesminister Margot Wallström, regeringen.se

Spänningarna på den koreanska halvön är höga. Situationen är mycket oroande både för regionen och för världen i övrigt. Det finns en ökad risk för misstag, missförståelse och felbedömningar.

Idag möttes FN:s säkerhetsråd på ministernivå för att diskutera situationen i Nordkorea (DPRK) under USA:s utrikesminsiter Rex Tillersons ordförandeskap. Samstämmighet bland rådsmedlemmarna rådde vad gäller behovet av fortsatt tryck på den nordkoreanska regimen, för effektiv implementering av säkerhetsrådets resolutioner och för att Nordkorea omedelbart måste genomföra komplett, verifierbar och oåterkallelig avveckling av sitt kärnvapen- och ballistiska robotprogram. Rådsmedlemmarna underströk också vikten av att minska spänningarna och av en heltäckande politisk lösning av situationen.

Sverige fördömde otvetydigt Nordkoreas kärnvapen- och ballistiska robotprogram och upprepade uppmaningar för dess omedelbara avveckling. Vi underströk att sanktioner måste implementeras till fullo, men att enbart sanktioner inte kan lösa situationen på den korenaska halvön.

Sverige underströk vikten av intensifierade och kreativa diplomatiska ansträngningar. Nordkorea måste återuppta en trovärdig och meningsfull dialog med det internationella samfundet. Vi måste stå redo för att överväga både nya och befintliga förslag och överenskommelser. Sverige är redo att bidra. Läs uttalandet