Uttalande av Margot Wallström med anledning av treårsdagen av Rysslands olagliga annektering av Krim, regeringen.se

Idag, tre år efter Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol, fortsätter Sverige att fördöma Rysslands aggression och slå vakt om Ukrainas suveränitet och territoriella integritet enligt folkrätten. Vi är djupt oroade över den försämrade situationen för mänskliga rättigheter, i synnerhet men inte enbart avseende Krim-tatarerna. Vi står bakom EU:s icke-erkännandepolicy och uppmanar alla FN-medlemmar att föra en motsvarande politik i linje med FN-resolution 68/262 om Ukrainas territoriella integritet. Läs uttalandet