Uttalande angående Nato-medlemskap och alliansfrihet , Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress 9 april

Det ligger i Sveriges och Europas gemensamma säkerhetspolitiska intresse att reducera och på sikt eliminera den växande spänningen mellan stormakterna. Sverige har därutöver ett särskilt ansvar att agera på ett sätt som minskar spänningarna i vårt närområde.

Ett utvidgat NATO och svenskt medlemskap riskerar öka spänningarna och skulle leda till ökad militär upprustning. Samtidigt skulle Sveriges möjligheter att agera för fred och nedrustning kringskäras. I händelse av kris i vårt närområde är den säkerhetspolitiska frihet som följer av alliansfriheten en fördel, både för Sverige och för vårt närområde. NATO är en försvarsallians vars militära styrka grundas i dess kärnvapenkapacitet. Sveriges traditionella anti-kärnvapenpolitik kan inte bedrivas inom ramen för ett NATO-medlemskap. Inte heller en tydlig politik för nedrustning och avspänning.

Den säkerhetspolitiska linje som Sverige valt, att med alliansfriheten som grund söka fredliga vägar, konfliktförebyggande, samverkan och nedrustning, har tjänat Sverige väl och bidrar till att minska spänningarna i vår region. Sverige ska därför inte bli medlem i NATO.

Uttalandet antogs av Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress på Sundspärlan i Helsingborg lördagen 9 april 2016.