Utrikespolitiken är inte en marknadsfråga, hbl.fi

Herbert Walther, Helsingfors

De finländska politiker som i dag vill effektivera EU:s utrikespolitik är ute på synnerligen hal internationell is.

Jag är av samma åsikt som Rysslands president Vladimir Putin. I ett samtal med Frankrikes president Emmanuel Macron om Belarus, underströk Putin att ”alla försök att blanda sig i en suverän stats inre angelägenheter är oacceptabla”. Putin får stöd för sin uppfattning i bland annat FN-stadgan och Helsingforsdokumentet.

De finländska politiker som i dag vill effektivera EU:s utrikespolitik är ute på synnerligen hal internationell is. De störs av kravet på enighet i EU:s utrikespolitiska frågor. Med kvalificerad majoritet kunde man så mycket snabbare få till stånd beslut om till exempel sanktioner mot länder som inte tillhör EU.

EU är för all del en marknadsunion där det förutsätts snabba kast, men utrikespolitiken är inte en marknadsfråga. Det är fråga om relationer mellan stater och folk. […]

Problemet med inblandningen i en annans interna angelägenheter är att den ger den andre rätt att blanda sig i ens egna interna angelägenheter. I fråga om EU:s sanktioner utgör riktningen det stora problemet. Riktningen är alltid den som våra officerare aldrig får nämna.

Enligt forskningsrapporter om säkerheten i Östersjön skulle en militär konflikt i regionen sannolikt drabba närmare 90 miljoner människors liv. Med hetlevrade finländska EU-politiker med konfrontationen som internationellt mål får jag tacka min skapare för att jag redan är till åren kommen. Läs insändaren