Utrikesminister Soini till Moskva

Finska Utrikesministeriet

Utrikesminister Timo Soini besöker Moskva måndagen den 6 juni och för ett enskilt samtal med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Ministrarna kommer att diskutera situationen i Ukraina och Syrien, hur säkerheten utvecklas i Östersjöregionen och andra aktuella internationella frågor.

Ministrarna kommer därtill att diskutera frågor som rör ländernas bilaterala relation och det regionala samarbetet. Under sitt besök träffar minister Soini också representanter för civilsamhället.

Läs mer: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=347261&contentlan=3&culture=sv-FI