Utrikesminister Margot Wallström om att president Trump beslutat att USA lämnar den kärntekniska överensk ommelsen (JCPOA) med Iran, regeringen.se

Det står nu klart att president Trump beslutat att USA lämnar den kärntekniska överenskommelsen (JCPOA) med Iran. President Trumps beslut är djupt beklagligt. Det riskerar att allvarligt undergräva den internationella freds- och säkerhetsarkitekturen. Beslutet riskerar även att få negativa återverkningar på det globala icke-spridningsarbetet. Regeringen kommer nu att närmare studera och analysera effekterna av beslutet bilateralt, inom EU och i FN:s säkerhetsråd. President Trumps besked om att införa nya sanktioner är särskilt bekymmersamt. Det är dock för tidigt att avgöra dess fullständiga konsekvenser.

Tillsammans med EU, står vi fortsatt enat i vårt fulla stöd till överenskommelsen och dess genomförande. Sverige och EU kommer att verka för att bevara JCPOA. Det är nu viktigt att överenskommelsen fortsätter att respekteras och att Iran fortsatt fullföljer sina åtaganden. Det finns också ett starkt EU-stöd för en bred och nära relation med Iran, inklusive i frågor om situationen för mänskliga rättigheter. Det handlar om att göra det som bäst gynnar de goda krafterna i Iran och som ger bäst resultat. Parallellt ser vi med oro på Irans ballistiska robotprogram. Detta måste dock hanteras separat från JCPOA. Läs uttalandet