Utrikesminister Margot Wallström om återtagande av IS-krigare, riksdagen.se

Markus Wiechel har frågat mig om det är aktuellt att från svensk sida bistå terrorister med anhöriga i att återvända till Sverige eller på annat sätt bistå med konsulär hjälp om de har svenskt medborgarskap, och hur ska den hjälpen i så fall se ut.[…]

Regeringens grundinställning är att den som begått terroristbrott eller krigsförbrytelser ska dömas för sina brott, antingen i det land där brotten begåtts, eller här i Sverige vid en koppling hit, eller i något annat land. Svenska domstolar har en långtgående behörighet att döma för brott kopplade till terrorism och krigsförbrytelser, oavsett om brottet begåtts i Sverige eller utomlands. Läs hela svaret