Utredningarna om Hammarskjölds död, riksdagen.se

Utrikesminister Ann Linde (S) :

Gudrun Brunegård har frågat mig på vilket sätt jag avser att arbeta för att bringa klarhet i varför den svenska Rudholmska arbetsgruppen slutade att kritiskt granska inkommande material och placerade sig närmare de rhodesiska utredningarna än FN kommissionen och varför Utrikesdepartementet efter utredningen 1993 i huvudsak lät saken bero.

Omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död är ännu inte klarlagda. Regeringen anser det vara av största vikt att ärendet fortsätter att utredas.

Regeringen anser att detta bäst genomförs av en oberoende utredare och fokuserar på att initiera och slå vakt om en FN-ledd process. Ett antal resolutioner har antagits i generalförsamlingen på svenskt initiativ och en oberoende utredare har fått i uppdrag att bringa ytterligare klarhet i vad som hände i Ndola 1961. Från regeringens perspektiv behöver den oberoende utredaren avgöra vad som är mest relevant att utreda för att föra saken framåt. Sverige har därför drivit på för att utredaren ska få ett brett och oberoende mandat samt att denne ska få tillgång till relevant material.

Den senaste resolutionen antogs den 27 december 2019 och utredningen pågår i skrivande stund med planerad återrapportering till generalförsamlingen hösten 2021. Sverige står i nära kontakt med FN och den oberoende utredaren och bistår vid behov med kontakter och annat stöd.

Låt mig på nytt understryka, som jag gjort vid ett flertal tillfällen, att Sverige kommer att fortsätta ansträngningarna att med full kraft utröna vad som hände i Ndola 1961. Läs svaret