Utredare för näringslivets roll inom totalförsvaret, regeringen.se

Den tidigare landshövdingen i Östergötlands län Elisabeth Nilsson har av försvarsminister Peter Hultqvist förordnats till särskild utredare för utredningen Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel.

Utredaren ska bl.a.

  • lämna förslag på åtgärder för samverkansformer och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer i syfte att säkerställa totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och då ytterst i krig,
  • lämna förslag på åtgärder för att stärka den försvarsmaterielrelaterade försörjningstryggheten, även över en längre tid och under olika förhållanden.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2019. Läs pressmeddelande