Utred Afghanistankatastrofen, hbl.fi

Jan-Peter Paul, docent i internationell politik, Helsingfors

Ökade eller minskade Finlands nationella säkerhet vid deltagandet i ISAF-operationen i Afghanistan, under strategisk ledning av Nato och USA?

Terrorismens mål är att försvaga motpartens moral och kampvilja. Nu har västländerna flytt från Afghanistan och lämnat folket åt talibanerna – huvudfienden. Detta är en modern militär katastrof utan like, också för Finlands del.

Ur pressrapporter (HS 30.8) kan vi läsa att staten förstört, alternativt hemligstämplat dokument som kunde ge förståelse av vad som gick fel – ett aktivt hemlighetsmakeri? Även Finland gick in i ett krig mycket dåligt förberett, utan klar uppfattning vad vi egentligen sysslade med, kostnadstak eller ens exitplan. Målsättningarna som ofta ändrades var och förblev diffusa, resursallokeringen otillräcklig och hela operationen ur militär, humanitär och politisk synpunkt ett nationellt misslyckande utan all like.

Man kan fråga sig vad våra politiska, i synnerhet utrikes- och säkerhetspolitiska, beslutsfattare tänkte på när de gick in i Afghanistan. Hur befrämjade detta vår nationella säkerhet? Finland blev under operationens 20 år alltmer en sorts drivved, ledd av Nato och USA. […]

Riksdagen borde kräva en dylik utredning. Utan den förlorar vår internationella utrikes- och säkerhetspolitik en del av sin trovärdighet. Man kan inte tänka sig att vårt folk på lika lösa boliner går in för nya militära äventyr. Vår utrikes- och säkerhetspolitik kan inte utvecklas till en drivved, där västerländska stormakter fattar de politiska besluten och leder den militära verksamheten. Vi lever inte längre i 1940-talets Europa.  Läs artikel