Utfordrer vårt forhold til Russland, nrk.no

Arne Holm, sjefredaktør i High North News

Avskrekking og beroligelse er kjernen i Norges forhold til Russland, vår mektige nabo i øst.

Nå trues denne doktrinen av vår allierte i vest, USA, uten at dette gjenspeiles i den offisielle norske diskusjonen.

USA bygger mye av sin arktiske sikkerhetspolitikk på overraskende manøvrer. Det reduserer den forutsigbarheten som ligger til grunn for norsk sikkerhetspolitikk. […]

Det er Nato og USA som skal komme oss til unnsetning dersom det skulle bli behov for det.

Reduseres forutsigbarheten veies ikke det opp av forsterket avskrekking. Mye tyder på at USA vil det annerledes, og dermed stiller Norge overfor større utfordringer enn vi så langt har vært vant til å håndtere. I løpet av de siste par årene har den militære opptrappingen i nordområdene ikke bare økt, men også blitt mer synlig for oss som ikke sitter foran skjermene i Forsvarets operative hovedkvarter utenfor Bodø. […]

I desember 2018 seilte for første gang siden 1990-tallet et atomdrevet amerikansk hangarskip inn i nordlige farvann. I løpet av høsten er det avslørt at samme type skip skal bruke Tromsø som havn i perioder. I samme periodesendte amerikanske og britiske styrker sine krigsskip inn i Barentshavet, et område hvor amerikanerne ikke har vært siden 80-tallet.

På spørsmål om hvorfor norske styrker ikke deltok i denne øvelsen, var det offisielle svaret at det ikke var prioritert. Det riktige svaret er antakelig at Norge forsøker å unngå å provosere Russland. Läs artikel