Utenriksminister Anniken Huitfeldts tale for Oslo Militære Samfund, regjeringen.no

[…] Vårt hovedmål er og har hele tiden vært å fremme norsk sikkerhet og å bidra til et så lavt spenningsnivå som mulig i våre nærområder.

Rent konkret har denne politikkens viktigste bestanddeler vært basepolitikken, atom- og anløpspolitikken og retningslinjene for alliert militær aktivitet, særlig i Finnmark. Politikken ble utformet mens jernteppet delte Europa. Likevel har den i all hovedsak blitt videreført etter den kalde krigens slutt.

Og det er dette som er viktig: politikken har levd videre fordi den aldri har vært statisk. Vi har alltid måttet tilpasse oss endringer i det sikkerhetspolitiske landskapet. Gjennom å kombinere avskrekking og beroligelse har vi hatt fleksibilitet og handlingsrom til å gjøre nettopp det. Läs talet

Läs också kommentar på den här sajten till den norska baspolitiken.