Utelukker ikke amerikanske P-8 på Andøya, aldrimer.no

Forsvarsdepartementet utelukker ikke at amerikanske P-8 Poseidon overvåkingsfly vil få lov til å operere fra Andøya. En ny intensjonsavtale mellom Norge, USA og Storbritannia bereder grunnen for et omfattende samarbeid mellom de tre NATO-landene om den maritime overvåkingsvirksomheten i nordområdene.

Hittil har Norge nektet USA å operere fra norsk jord, fordi dette vil være i strid med Norges egenerklærte basepolitikk. Men denne politikken er for tiden «under oppmykning», etter at tilstedeværelsen av 330 amerikanske US Marines-soldater på Værnes er blitt forlenget med ytterligere ett år, dvs ut 2018. Opprinnelig ønsket regjeringen å gi US Marines Corps en forlengelse på ytterligere tre år, men møtte motbør i Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Läs artikel