Ut mot Sverre Diesen: – Slike utspill bidrar ingenting i forsvarsdebatten, dagsavisen.no

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er rykende uenig med Sverre Diesen, som mener at en stor hær ikke vil løse Norges forsvarsproblem. […]

Den tidligere forsvarssjefen mener hærmiljøet argumenterer lite analytisk og at de ikke greier å svare på hvordan en stor hær skal bedre Norges forsvarsevne og håndtere en norsk-russisk konflikt i nordområdene. Ifølge Diesen vil det ta for lang tid å flytte en brigade fra Troms til Finnmark.

Han påpekte at den må flyttes langs én veiakse og at russerne lett kan stoppe en eventuell forflytning med missilangrep. Diesen mener også at en brigade ikke vil greie å utføre stort om den skulle komme fram. Han vil heller at Norge skal satse på kampfly og våpen som har høy hastighet og lang rekkevidde, i kombinasjon med lette bakkestyrker.[…]

Karlsen mener Diesens forsvarsmodell ikke vil løse framtidens utfordringer.

– I korte trekk dreier Diesens modell seg om at vi skal ha svært få bakkestyrker og at vi i hovedsak skal svare på enhver trussel med å sette inn bombefly – og så håpe på støtte hos NATO. En slik strategi gir ingen handlefrihet for en regjering. Man får et på-og-av-forsvar: Enten gjør du ingenting, eller så setter du inn kampfly i stor skala. Jeg tror ingen regjering vil ha de to alternativene når vi i framtida antakelig vil stå overfor hybride trusler der det kan være uklart hvem som er motstanderen, sier Karlsen og legger til:

– Risikoen ved en sånn eskaleringstilnærming er at vi får skylda for å starte krigen – og kanskje også med god grunn. Läs artikel