USA:s sanktioner är en växande risk för företag, di.se

Anders Leissner, Sanctions, Shipping & Insurance Expert, Advokatfirman Vinge

USA överanvänder sanktionsinstrumentet på ett sätt som saknar motstycke i västvärlden. De utfärdas ofta på ett nyckfullt och rättsosäkert sätt, men att bryta mot dem är inget alternativ eftersom kostnaden kan bli så stor.

För inte så länge sedan var sanktioner något som endast angick företag som handlade med udda varor och länder. Så är inte längre fallet. Idag riskerar alla internationellt verksamma företag – i synnerhet de som handlar i amerikanska dollar – att träffas av svårförutsebar sanktionslagstiftning. Regelefterlevnaden har ett högt pris. USA:s sanktioner mot Iran (vilka inte erkänns av svensk lag) har medfört att den tidigare betydande exportintäkten för svenska företag från Iran har sjunkit med över 90 procent. Dessutom skapar rädsla för sanktionsbrott en överdriven försiktighet i banksektorn med stora betalningsproblem som följd. Läs artikel