USA starkast men Kina knappar in, mynewsdesk.com

År 2030 kommer USA fortsatt att ha världen starkaste försvar, men det kinesiska försvaret växer kraftigt. Även Västeuropas försvarsutgifter ökar. Det kan vi läsa i 2023 års FOI-rapport Defence Economic Outlook (DEO).

Den första DEO gavs ut år 2016 och mätte i första hand militära utgifter. När det år 2023 är dags för den fjärde upplagan har DEO utvecklats till en studie som bedömer stormakters militära styrka även utifrån ekonomiska resurser, vapenmängd och vapenkvalitet. Rapporten gör också en bedömning av trender fram till år 2030. Beställare är Försvarsdepartementet. Data kommer främst från SIPRI, IISS och IMF*. Läs artikel