USA sender kryssere og jagere til Island, forsvaretsforum.no

En gruppe overflateangreps-fartøyer fra den amerikanske marinen opererer i farvannene rundt Island. Gruppen består av en krysser, tre jagere og en helikopterangrepsskvadron, skriver High North News. De fire fartøyene som nå er islandsk farvann utgjør en del av den nylig reaktiverte amerikanske andreflåten, som er ment å møte russisk aktivitet i nordområdene og Nord-Atlanteren. Läs artikel