USA bekymret over Andøya-nedleggelse, aldrimer.no

Amerikanske og allierte offiserer har bak lukkede dører i NATO gitt uttrykk for bekymring knyttet til den planlagte nedleggelsen av Andøya flystasjon. NATO-offiserer undrer seg også over Norges planlagte avhending av korvettene til Sjøforsvaret.

USA trykker knallhardt på. De ønsker selv å drive overvåking i nordområdene. De har jo selv vært på tokt i våre områder gjentatte ganger. USA har sagt at de er ikke happy med at Norge legger ned Andøya og satser på å ha bare EN base. Bare en base i nord blir altfor sårbart, sier en norsk offiser som tjenestegjør i NATO-systemet.

Ulike forsvarskilder understreker at USA offisielt, dvs utad, aldri vil forfekte noe syn på norske politiske beslutninger om basestruktur. Motforestillingene som er flagget i fagmilitære kretser er derfor ikke nødvendigvis noe uttrykk for en offisiell markering fra USAs side. Men samtidig er det ytterst sjelden at fagmilitære fremmer motforestillinger i NATO-systemet uten at offiserene har en eller annen form for ryggdekning, understrekes det. 

Tidligere stabssjef for Sjøforsvarsstaben, flaggkommandør (p) Jacob Børresen, bekrefter overfor Aldrimer.no at han er kjent med det amerikanske presset og de motforestillingene som er reist.

— Jeg kjenner til at det har vært et påtrykk fra amerikansk side, for å få omgjort beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon, sier Børresen, som ikke ønsker å utdype dette nærmere. Läs artikel