Uppdrag till Försvarsmakten, Regeringskansliet

Den 19 juni 2014 gav regeringen uppdrag åt Försvarsmakten att närmare undersöka hur det svensk-finska försvarssamarbetet kan fördjupas utifrån handlingsplanen.
Den 31 2015 överlämnade Försvarmakten tillsammans med den finska försvarsmakten en gemensam rapport om konkreta samarbetsområden. Läs meddelandet.