Uppdrag: Stötta Norge, forsvarsmakten.se

Norge angrips och Sverige bistår därför våra grannar med militära stridskrafter i enlighet med solidaritetsförklaringen. Det är bakgrunden till Försvarsmaktens deltagande i Natoövningen Trident Juncture i höst.

Ökad trovärdighet, stärkt tröskeleffekt och tätare samarbete med Finland, USA och Nato. Det är några av skälen till att Försvarsmakten deltar i Natoövningen Trident Juncture 2018.

I slutet av oktober höjs temperaturen avsevärt i delar av norra Norge och Norska havet utanför Trondheim. Då samlas cirka 35 000 soldater från Natomedlemmar och partnerländer för att genomföra en av Natos allra största övningar, Trident Juncture 2018. Försvarsmakten kommer att finnas på plats med cirka 2 500 kvinnor och män med målet att både öka vår förmåga att arbeta tillsammans med andra och stärka vår nationella förmåga.

Deltagandet bottnar i den svenska solidaritetsförklaringen, som bland annat säger att vi ska kunna ”ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt” om ett EU-land eller nordiskt land drabbas av en katastrof eller ett angrepp. I scenariot för övningen blir Norge attackerat och Natos kollektiva försvar initieras. Det kan något förenklat uttryckas ”en för alla, alla för en” där Natos medlemmar ingriper till stöd för Norge. För Sverige innebär attacken, i enlighet med solidaritetsförklaring, att Sverige är berett att ge stöd till grannlandet Norge.

– Den svenska säkerhetspolitiken förutsätter att Försvarsmakten både kan ge och ta emot stöd, och verka tillsammans med andra – då måste vi naturligtvis också öva med andra, säger Försvarsmaktens talesperson för Trident Juncture brigadgeneral Michael Claesson. Läs pressmeddelande